Μεταφράσεις

Σας παρέχουμε επικυρωμένες μεταφράσεις εγγράφων από και προς την αγγλική και γερμανική γλώσσα όλων των ειδών των κειμένων, όπως πιστοποιητικά, πτυχία και νομικά κείμενα (δικόγραφα, αποφάσεις κλπ.) γρήγορα και οικονομικά.