Αστική Επαγγελματική Δικηγορική Εταιρία
Call Us: +30 (2310) 532887

Blog

Home / Blog

9th Apr 2014 Comments Off on Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κλείνει το θέμα των hypertext links

Με την απόφαση της 13ης Φεβρουαρίου 2014 (C-466/12) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιλύει οριστικά ένα νομικό ζήτημα που έχει απασχολήσει πολλά δικαστήρια ανά τον κόσμο (και Ελληνικά) και...


Αρχείο

Επικοινωνία

Ερμού 25, Θεσσαλονίκη

2310 532887
2310 225027