Αστική Επαγγελματική Δικηγορική Εταιρία
Τ. +30 (2310) 532887

Τομείς Δραστηριότητας

Το γραφείο μας με εξειδίκευση σε επιμέρους τομείς του Δικαίου και σε συνεργασία με αξιόπιστους συμβολαιογράφους, πολιτικούς μηχανικούς, φοροτεχνικούς και δικαστικούς επιμελητές, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες νομικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα.

ΑΣΤΙΚΟ

 • Ιδιωτικό διεθνές δικαιο (διαζύγια αλλοδαπών, συμβάσεις, κληρονομικά)
 • Συμβάσεις – Ιδιωτικά συμφωνητικά
 • Μεταβιβασεις ακινήτων
 • Έλεγχος Τίτλων ιδιοκτησίας (Υποθηκοφυλακειο – Κτηματολόγιο)
 • Εξαλείψεις Βαρών ακινήτων
 • Δικαστική και εξωδικαστική επίλυση προβλημάτων με το Εθνικό Κτηματολόγιο
 • Εμπράγματο
 • Δίκαιο Κατασκευών
 • Μισθώσεις
 • Διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών (κοινόχρηστα, διανομή, εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίες)
 • Εργατικά (διεκδικήσεις δεδουλευμένων, αποζημιώσεις)
 • Αποζημιώσεις τροχαίων ατυχημάτων (δικαστικά – εξωδικαστικά)
 • Οικογενειακό δίκαιο (διαζύγιο-διατροφές-επιμέλεια, γονική μέριμνα τέκνων)
 • Κληρονομικό δίκαιο
 • Υπερχρεωμένα Νοικοκυρια

ΕΜΠΟΡΙΚΟ

 • Σύσταση, μετατροπή, λύση εταιρειών
 • Νομική κάλυψη εταιρειών
 • Διαταγή πληρωμής
 • Πλειστηριασμοί
 • Αξιόγραφα (επιταγές, συναλλαγματικές)
 • Καταχώρηση εμπορικών σημάτων στην ελλάδα και στην ευρωπαική ένωση
 • Αθέμιτος ανταγωνισμός
 • Πτωχευτικό δίκαιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

 • Προσφυγές-αγωγές-ενστάσεις
 • Αιτήσεις θεραπείας
 • Αιτήσεις ακύρωσης
 • Αιτήσεις αναστολής
 • Συνταξιοδοτικά Θέματα